POPIS
Korkový materiál pojený PU. Dobrá odolnosť na oleje, benzíny, kyseliny, zásady, ozón, poveternostné vplyvy.

Gumokorkové dosky

 
Technická špecifikácia
tvrdosť: 65°ShA, stlačiteľnosť: 82 %, pevnosť v ťahu do pretrhnutia: 1,7-1,9 N/mm,
spätné odpruženie: 90 %, tepelná odolnosť: do 110 °C, farba: červenohnedá
Sortiment: dosky hr. 2-20 mm š. 1000 l 2000 mm
 
FOTOGRAFIE