PEI – POLYETHERMID

POPIS
Materiál na báze živice ULTEM R. Vysoká mechanická výkonnosť, chemická a tepelná odolnosť. Vysoká tepelná a tvarová stálosť, tvrdosť, pevnosť v lomu, odolnosť voči gama žiareniu a hydrolýze. Vveľmi nepatrná tvorba výparov, samozhášavý. Trvalá pracovná teplota +170 °C. Dobrý el. izolant. Iba priemerná odolnosť voči vnútornému pnutiu.

PEI – Polyethermid

 
Technická špecifikácia
Použitie: zariadenia pre medicínu, analitické prístroje, súčiastky v elektronike, letectve a pod.

PEI – 30 G

- výstuž 30% sklenné vlákno pre zlepšenie rozmerovej stálosti a stability rozmerov.
Sortiment: dosky hr. 6-80 mm, tyče pr. 6-152 mm
 
Podrobné info – technické listy – na vyžiadanie
 
FOTOGRAFIE