POPIS
Vynikajúca odolnosť voči teplote až do 200 °C, je nehorľavý, podobné vlastnosti ako PSU. Sortiment tvoria dosky 6-50 mm a tyče 6 – 200 mm.

PES Polyetersulfon

 
Technická špecifikácia
Sortiment: dosky 6-50 mm, tyče 6–200 mm
 
FOTOGRAFIE