VRSTVENÉ IZOLAČNÉ DOSKY

POPIS
Aj napriek tomu že tieto materiály niesu plasty sú im svojou koexistenciou a použitím podobné KARTIT - materiál vyrobený z celulózového papiera ako výstuže a fenolickej živice ako pojiva.

Vrstvené izolačné dosky

 
Technická špecifikácia

KARTIT

materiál vyrobený z celulózového papiera ako výstuže a fenolickej živice ako pojiva.
Použitie: konštrukčný a izolačný materiál v zariadeniach, prístrojoch a transformátoroch, na výrobu dielcov el. rozvodov, krytov, vložiek a  konštrukčných prvkov. Má dobrú elekrickú a mechanickú pevnosť.
Sortiment: dosky hr. 0,5-80 mm, štandardný formát 1050x2050 mm 1250x2750 mm, rúry – podľa požiadavky
 

TEXTIT J

materiál vyrobený z bavlnenej tkaniny ako výstuže a fenolickej živice ako pojiva. Má výborné mechanické a elektroizolačné vlastnosi, dobre sa opracuváva je odolný voči vode, oleju a benzínu, roztokom kyselín a luhom, lepšie mechanické vlastnosti ako KARTIT
Použitie: hlavne v strojárstve a elektropriemysle na výrobu rôznych súčiastok ako sú vodiace lišty, ozubené kolesá, piesty, hriadele a iné
 

TEXTIT E

ako typ J má však zvýšenú odolnosť voči štiepeniu a prieraznému napätiu.
Sortiment: dosky hr. 0,3-150 mm, štandardný formát 1050x2050 mm 1250x2750 mm,
tyče DN 10–100 mm, rúry - podľa požiadavky
 

SKLOTEXTIT

vrstvený materiál vyrobený z upravenej sklenenej tkaniny ako výstuže a epoxidovej živice ako pojiva. Materiál má výborné elektroizolačné vlastnosti
a klimatickú odolnosť. Je tvrdší a krehkejší ako TEXTIT.
Dá sa opracovať rezaním sústružením, vŕtaním a frézovaním.
Typ G 10 – bežný,Typ G11 – lepšie mechanické vlastnosti a tepelná odolnosť.
Sortiment: dosky hr. 0,2–50 mm, štandardný formát 1050x2050 mm
tyče DN 20-80 mm, rúry – podľa požiadavky
 
FOTOGRAFIE