Kliknutím na zložku v menu zobrazíte širšiu ponuku

Kontakt

Sídlo spoločnosti:
 Adresa: Trnavská 45, 04011 Košice
Prevádzka:
 Adresa: Južná trieda 125, 040 01 Košice
 Telefón: 055/625 85 74, 055/625 83 64, 055/677 07 18
 Fax: 055/625 85 74, 625 83 64, 677 07 18
 Mobil: 0903 629 806, 0903 629 836, 0903 901 512
 E-mail: rempometal@rempometal.sk