HUTNÝ MATERIÁL

Podlahové oceľové rošty

Podlahové oceľové roštyNa nosné pásky sú odporovo privarené nenosné tvárnené oceľové tyče. Privarenie tyčí elektrickým prúdom 2000-2500 kVa pri súčasnom ...

Podlahové oceľové rošty