ŠPECIÁLNE ODSÁVACIE

POPIS
Zložené taktiež z duše výstuže a obalu, kde duša a obal sú vyrobené z mPVC, PE, PUR alebo impregnovaných textílií, silikónu, polyamidu a pod. Rozoznávame hlavne tlakové, tlakovo-sacie a odsávacie hadice.

Špeciálne odsávacie - Odsávacia hadica pre horúci vzduch a chemické výpary

 
Technická špecifikácia
ohybná hadica zmes PP/EPDM, výstuž: oceľová špirála, teplota: -40/+200 °C - podľa druhu
oteruvzdorný povrch, podtlak: -0,010 - 0,2 bar - podľa druhu priemeru
Použitie: horúci vzduch, výfukové plyny, chemické výpary
Sortiment: 40 – 406 mm - podľa druhu
balenie: 10 - 20 m - podľa druhu


Špeciálne odsávacie - Odsávacie hadice pre horúci vzduch a chemické výpary na báze impregnovaných textílií

 
Technická špecifikácia

1

nehorľavá zmes pvc textíli + oceľová špirála,
teplota: -20/+100 °C,
pr. 40 - 406 mm

2

tkanina impregnovaná neoprenom + oceľ.špirála,
teplota: -50/+150 °C,
pr. 25 -127 mm, sanie: -0,21/-0,58 bar

3

tkanina impregnovaná silikonom + oceľ.špirála
teplota: -70/+260 °C
pr. 25 - 203 mm, sanie: -0,10/-0,58 bar

4

PES tkanina impregnovaná hypalonom + oceľ.pozink.špirála,
teplota: -40/+170 °C, pr. 40 - 500 mm

5

vystužená sklenná tkanina + pozinkovaná špirála,
teplota: -60/+400 °C, pr. 50 - 1000 mm
sanie: -0,001/-0,380 bar

6

ostatné hadice na báze špec. textílií s impregnáciou - viton, aramid, PTFE, PTFE/Glas


Špeciálne odsávacie - Ostatné hadice

 
Technická špecifikácia
Podľa druhu použitého materiálu: a) silikónové – tepelne odolné a pružné
d) teflonové PTFE – chemicky odolné – tlakové
c) PA trubky – stlačený vzduch
d)Polyetylen – hadička pre potraviny a chemické látky
Podrobné informácie – katalóg hadice – na vyžiadanie


FOTOGRAFIE