ŠPECIALNÉ PRIEMYSELNÉ

POPIS
Sú dopravné pásy vyrábané v širokej škále dezénov hrúbok a povrchov pre konkrétne aplikácie. Vyrába sa viac ako 60 druhov pre rôzne špecifické použitie . Teplotná odolnosť od -20/+120 °C podľa druhu.

Špecialné priemyselné

 
Technická špecifikácia
Pevnosť: dopravných pásov určuje možnosť dovoleného namáhania
pevnosť pásu 60 – 250 N/mm pre dovolené namáhanie pri predĺžení o 1%
6-25 N/mm šírky pásu
Kostra: je tvorená z textilných vložiek a prímesí
- počet vložiek 1-3 určuje pevnosť ako aj možnosť použitia dopravného pásu v koryte
Druh spodnej vrstvy: podľa potreby môže byť potiahnutá vrstvou PVC alebo iného materiálu
pre lepšiu adhezívnosť povrchu v prípade potreby vysokého koficientu trenia alebo ju tvorí inpregnované textilné plátno pre zníženie koeficientu trenia
Vrchná vrstva: je buď hladká alebo profilovaná. V závislosti na zaťažení a druhu prepravovaného materiálu a použití sa vyrábajú z rôznych druhov materiálov
(guma, plsť, polyuretán, silikon, PVC) v hrúbkach do 6 mm.
Typ dezénu: vyrába sa niekoľko základných druhov dezénov
Sortiment: celková hr. od 1,5 - 10 mm, š. pásu od 50 mm do 3000 mm podľa druhu
dĺžka pásov – pásy režeme na požadované dĺžky
minimálny priemer valcov od 30 mm
niektoré typy sú určené aj pre prechod cez pevnú zaoblenú hranu s R = 5 mm
 
FOTOGRAFIE