GUMOTEXTILNÉ

POPIS
Kostra je tvorená z pogumovaných textilných vložiek a gumových krycích vrstiev. Podľa druhu prepravovaného materiálu a sklonu dopravníka sa využívajú.

Gumotextilné - Hladké

 
Technická špecifikácia
Označenie napr.

EP 400/3 š. 500 4+2 AA

P - polyamidové vlákna
EP - polyesterové vlákna (materiál textilnej vložky)
400 pevnosť pásu   - udáva pevnosť dopravného pásu 16 – 350 N/mm (typ 160- 3500)
označenie zodpovedá 10 násobku pevnosti napr. pevnosť 40 N/mm-1 typ 400
š.500 šírka pásu - udáva šírku pásu v mm vyrábané štandardné
š.400 – 2400 - iné šírky pásov na objednávku
4+2 - hrúbka krycích vrstiev udáva hrúbku hornej a spodnej krycej gumovej vrstvi v mm vyrábané hrúbky 2-5 mm
AA - kategória krycej vrstvy, podľa použitia, rozdielne druhy gumovej zmesi
- veľmi brusivý stredná až veľká kusovosť (ruda, kameň, aglomerát)
 
Najpouživanejšie typy EP 250/2 3+2 A-AA, EP 400/3 4+2 A-AA, P 630/3 4+2 A-AA, P 800/4 5+2 A–AA
Sortiment: pevnosť: 20 -350 N/mm, šírka: 200 – 2400 mm, ceková hrúbka pásu: 5- 23 mm, dĺžka: podľa požiadavky, typ: spojený alebo nespojený


Gumotextilné - Lopatkové

 
Technická špecifikácia

Lopatkové

navulkanizované lopatky rozličných tvarov na hladkých dopravných pásoch pričom sú zachované ich fyzikálno-mechanické vlastnosti* tvar lotatiek podľa použitia
Sortiment: - ako u hladkých , dezén – viac ako 20 druhov – vyobrazenia – katalóg dopravné pásy


FOTOGRAFIE