PODLAHOVÉ KRYTINY

Používajú sa na pokrytie rovných ako aj šikmých plôch vo vnútorných priestoroch budov, občianskych a priemyselných stavieb, dopravných prostriedkoch a pod. Pri ich použití sa kladie dôraz hlavne na ich
bezpečnostné – protišmykové , estetické ako aj izolačné vlastnosti .
Podľa materiálu použitého na ich výrobu rozoznávame

Gumové

GumovéZákladom pre ich výrobu je gumová zmes spracovaná lisovaním. Používajú sa hlavne v priemysle a ich značnou výhodou je ich vysoká odoln ...

Gumové

PVC

PVCZákladom pre ich výrobu je zmes mäkčeného PVC. Oproti gumovým dlážkovinám sa PVC dlážkoviny vyrábajú v oveľa širšej škále vzo ...

PVC